Política de privacitat de dades

1. Protecció i tractament de dades de caràcter personal
Repro-Àbac SL, titular del domini d’aquest web, es compromet a respectar la legislació vigent de protecció i confidencialitat en el tractament de dades de caràcter personal, d’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la seva normativa de desplegament.

2. Galetes
En cap cas les galetes (cookies) o altres mitjans de naturalesa anàloga s’utilitzen per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.

3. Protecció de dades personals incloses en els formularis
D’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades personals que faciliteu en el formulari de contacte del web seran objecte de tractament i s’inclouran en el fitxer informatitzat, del qual Repro-Àbac SL n’és el responsable, amb l’exclusiva finalitat de mantenir la relació administrativa per gestionar la sol·licitud d’informació.

4. Cessió de dades de caràcter personal
Repro-Àbac SL es compromet a no comunicar les dades de caràcter personal subministrades per la persona interessada per cap mitjà i a no vendre, ni llogar, ni cedir les dades personals dels usuaris del formulari a cap empresa o entitat pública o privada. En tot cas, les dades personals només seran cedides als òrgans judicials i a autoritats administratives si una llei ho estableix preceptivament.

5. Seguretat de les dades de caràcter personal
Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció legalment requerit, segons el Reial decret 994/1999, d’11 de juny, i es prendran les mesures de seguretat necessàries per evitar-ne el mal ús, l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat i la sostracció per part de tercers, els quals les poden utilitzar per a finalitats fraudulentes o diferents d’aquelles per a les quals han estat sol·licitades a l’usuari.

6. Drets de les persones interessades
Si la persona interessada vol qualsevol aclariment sobre la confidencialitat o el tractament que reben les seves dades, o bé si desitja exercir algun dels drets d’informació, oposició, accés, rectificació i cancel·lació que legalment li corresponen (o qualsevol altre dret que cregui que la pot assistir), pot dirigir-se a Repro-Àbac SL, a l’adreça electrònica:

info@repro-abac.com

Menú